Bovelander Privacy policy

Privacy statement Bovelander & Bovelander

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Bovelander aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bovelander is statutair gevestigd aan de Verspronckweg 63 C (2023 BB) te Haarlem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34236963 en draagt de naam Bovelander & Bovelander B.V.. Bovelander is per e-mail te bereiken via info@bovelander.nl en telefonisch via 023-5410330/ 06-10046867.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bovelander omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Bovelander aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Bovelander valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bovelander behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06-06-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u uw kind aanmeldt/inschrijft voor een hockeykamp. De persoonsgegevens zijn van belang voor een zo goed mogelijke begeleiding van uw kind tijdens het hockeykamp. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn van de ouders/verzorgers: geslacht, naam, e-mail, adres, postcode, plaats, land en mobiele telefoonnummer en van de kinderen/deelnemers: geslacht, voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, hockeyclub, elftal, keeper (ja/nee), shirtmaat, in groep met, medische informatie, dieet en mogelijke bijzonderheden.
Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor onze administratie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven (7) jaar opgeslagen.

Rechtsgrond

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de toestemming van de ouder/verzorger voor de verwerking van de gegevens van de deelnemer is van belang voor een goede uitvoering van het kamp. Zonder deze gegevens is het voor Bovelander niet mogelijk om het kamp goed te organiseren.

Cookies

Bovelander maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Bovelander bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Bovelander om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Bovelander. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Bovelander is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Bovelander raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan derden

Bovelander deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Wel zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Bovelander op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Bovelander heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@bovelander.nl

Indien u een klacht wil indienen over Bovelander met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@bovelander.nl of via uw Bovelander account.